Voorwaarden

Als u inschrijft voor de padeltraining gaat u akkoord met het onderstaande lesreglement en de privacyvoorwaarden.

Lesreglement

Inschrijven en indelen

 • U kunt zich inschrijven voor lessen bij uw club via de website van PAT.
 • U krijgt na de inschrijving via deze website een automatische bevestiging.
 • Tijdens het indelen behouden wij het recht voor u niet te plaatsen als de groep van het benodigde aantal lessers met gelijke sterkte of de benodigde beschikbaarheid niet samen te stellen is.
 • U wordt bij voorkeur 10 dagen, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van uw plaatsing.
  Nadat de indeling is gemaild krijgt de deelnemer vijf werkdagen de tijd om te reageren. Indien na vijf dagen geen reactie is ontvangen is de indeling definitief en is de deelnemer verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat door een herindeling het aantal deelnemers in een groep lager wordt. PAT behoudt zich het recht voor, indien dit wenselijk is, deze lesgroep te weigeren of een voorstel te doen met betrekking tot een hoger lestarief, aanpassing van de lesduur of een aangepast aantal lessen.
 • Indien u zich voor meerdere keren les per week heeft opgegeven, kan dit alleen gehonoreerd worden indien hiervoor voldoende plaats is. In de mail die PAT stuurt ter bevestiging van indeling, kunt u afleiden of u voor meerdere lessen per week bent ingedeeld.
 • Als wij u onverhoopt niet kunnen plaatsen dan krijgt u dat uiterlijk 1 week voor de start van de eerste trainingen gemeld.

Lessen

 • Het specifieke lesrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) kunt u via deze website krijgen. De lesweken staan achter elk lesproduct aangegeven als u op het vergrootglas klikt.
 • Een lesuur duurt 60 minuten.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip.
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal (met name padelballen).
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de club, trainer en lessers anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Indien de trainer is verhinderd wordt de les automatisch doorgeschoven.
 • Gemiste lessen zijn voor rekening van de lesser en zijn niet overdraagbaar naar een andere periode (lees zomer of winter) of andere locatie.
 • De trainer zal u bij het niet doorgaan van een les vooraf op de hoogte stellen.

Financieel

 • De lesser meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
 • PAT zal de facturatie starten na aanvang van de lescyclus.
 • Trainingen die worden gemist door uw eigen afwezigheid zijn voor eigen rekening. Er mag in overleg met de trainer, wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.
 • Als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken, door welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken.

Algemeen

 • Overmacht ontslaat PAT zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de lesser. Overmacht kan onder andere worden aangemerkt als: oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, ramp, niet beschikbaar zijn van het padelclub (banen) door externe factoren, e.d. In geval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.
 • Alle informatie is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. PAT heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal de club en betrokken lessers hiervan op de hoogte brengen.
 • Aanpassingen en/of uitzonderingen op het lesreglement is voorbehouden aan het management van PAT en gebeurt in overleg met de verantwoordelijken van de club.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen van uw persoonlijke gegevens gelden onderstaande voorwaarden.